1

How Đèn kho lạnh can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
– Tuổi thọ: Đèn chiếu sáng cho kho lạnh cần có tuổi thọ cao, ít bị hư hỏng hay giảm hiệu suất do nhiệt độ thấp. Tuổi thọ của đèn được tính bằng số giờ hoạt động trung bình trước khi giảm xuống 70% công suất ban đầu. Quan trọng https://johnnyv440snc4.blogitright.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story