1

The smart Trick of Kiến Thức That No One is Discussing

News Discuss 
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song tune với cạnh còn lại của tam giác. Để chia sẻ kiến thức ẩn này, người ta cần phải sử https://ki-n-th-c88776.idblogmaker.com/1604862/an-unbiased-view-of-kiến-thức

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story