1

`این پدیده را ضربه قوچ می نامند

News Discuss 
چون مقداری از انرژی به کندانس تبدیل شده و خود این کندانس نه تنها انرژی گرمایی درونی ندارد بلکه مقداری از انرژی گرمایی درون خط را نیز جذب می کند. در صورتی که تله ترمودینامیک بیش از اندازه بزرگ انتخاب شود، سرعت باز و ب... https://garyl653zoc1.wikijournalist.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story