1

Detailed Notes on กำจัดเพลี้ย

News Discuss 
กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงและรอบ ๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบอาศัยของเพลี้ยอ่อน อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เครื่องมือ เครื่องมือ ข้อความระวังการใช้ กระชาย-ขิง ควรใช้เป็นอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น มีผู้นําหอยเชอรี่เข้ามาในประเทศไทยโดยนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน หรือพืชที่ใช้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ทําข้าวของเครื่องใช้ในวิตประจําวัน การกำจัดเพลี้ยด้วยน้ำหมักชีวภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศัตรูพืชที่พบ คื... https://philipr516eaw4.governor-wiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story