1

اجارهی خانه در ترکیه برای دانشجویان و دانش آموزان آپدیت 2022

News Discuss 
کلیه افراد خارجی بالای ۱۸ سال امکان افتتاح حساب بانکی و استفاده از خدمات بانکی را دارند. • اظهار نامه خود کفایی مالی .اداره مهاجرت می تواند بیانیه بانک محلی ترکیه را مبنی بر اثبات استقلال مالی و توانایی پشتیبانی از متقاضی و سایر اعضای خانواده وابسته (همسر و https://josuekd9ub.wssblogs.com/15420283/4-اقامت-ترکیه-زیر-eighteen-سال-فهرست-شده-در-زیر-آمده-چهار-اقامت-ترکیه-زیر-18-سال-تاکتیک-همه-به-آن-اعتقاد-دارند-کدام-یک-را-مطلوب

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story