1

5 Tips about ثبت نام ابتدایی در سامانه سیدا You Can Use Today

News Discuss 
این بخش طراحی شده است تا در این مقطع ، مسئول سامانه در مدرسه ، بتواند مجوزهای صادره برای دانش آموزان را در سامانه ثبت نماید. پس از ورود به صفحه اصلی سامانه مشخصات کاربر جاری در این صفحه نمایش داده خواهد شد. ورود و ثبت نمرات مقطع ابتدایی در https://gogogobookmarks.com/story13619010/helping-the-others-realize-the-advantages-of-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story