1

انواع ادیان تاریخچه ادیان های مختلف Secrets

News Discuss 
این کتاب تاریخ نظری ایران است که پیامدهای روش شناختی و مفهومی آن بسیار متفاوت از تحلیل­های تاریخی و سیاسی است . ادیان ابراهیمی، درباره خدا، خلقت، وحی، زندگی پس از مرگ و ... عقاید بنیادی مشترکی دارند: قداست اعداد در بیشتر ادیان کهن به چشم می خورد. در میترائیسم https://www.google.gr/url?q=https://www.panabarg.ir/2022/10/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-6-%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story