1

The 2-Minute Rule for online casino

News Discuss 
2 Voor zover een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit satisfied betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.one, eerste lid, onder e, kan Onze Minister het bevoegd gezag verzoeken binnen een daarbij aangegeven termijn de omgevingsvergunning of voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen, indien zich in de betrokken https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story