1

An Unbiased View of cao vị nhân

News Discuss 
Ngày 29 tháng twelve năm 1978, tái lập tỉnh Cao Bằng từ tỉnh Cao Lạng, đồng thời nhập hai huyện Ngân Sơn và Chợ Rã của tỉnh Bắc Thái vào tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ 4. Ông là vị Hoàng https://christopherz974toz8.wssblogs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story