1

تخته سه لا چیست و چگونه مصنوع می شود؟

News Discuss 
نیک انواع تیر های خوشبو که از درختان استوایی به منظور قدرت می آیند (به سمت خالص از خانواده درختان )، به لون قهوهای کدر بوده و بافته آنها دارای رگههای تیرهتر میباشد، رزوود عرض میشود. صفحه چندلایه انجام پذیر است از سختچوبها، نرچوبها الا هیمه درختان استوایی ساخته شود. https://socialevity.com/story193373/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%88%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story