1

سه مشکل اصلي پيش روي يک زبان آموز در یادگیری زبان انگلیسی - DeepEnglish

News Discuss 
نتایج تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که یادگیری زبان انگلیسی در سطح مقدماتی برای یک فرد فارسی زبان به طور متوسط ۴۸۰ ساعت زمان لازم دارد. آیا امکان دارد پیشرفت زیادی در عرض دو یا سه ماه داشته باشیم؟ نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که هم مواد آموزشیِ پیکرهبنیاد http://zanesjv8g.vblogetin.com/11356803/هفت-قانون-طلایی-یادگیری-زبان-انگلیسی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story