1

آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان

News Discuss 
معلمان مدرسه گولیاپین الکسی آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان سرگیویچ و ارشوف میخائیل گئورگیویچ در دو مسابقه سیستماتیک در چارچوب جشنواره همه روسی "Robofest-2013" بهترین پروژه برای توسعه مرکز منابع "پروژه آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان و "پروژه کاربردی رباتیک" برنده شدند. درس چرخه علوم طبیعی». http://computerkids.4kia.ir/info2/399320/a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story