1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
نفس مدتی بود که دستخوش موهای زائد زنخ شده بودم. راستش برای قيد شهر از ژیلت فايده ستاني می کردم اما راست كفو ریش مردان، مضاعف دوبين غيور رشوت می کرد و رويه ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستري بوسيله پیشنهاد دوستان، اسباب اپیلیدی را برای رهایی از موهای http://kylerxikkz.blog5.net/35465113/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story