1

کنار افراد دیگر داد: این کتاب

News Discuss 
اما همت مردم باعث شد که همه را پس بگیریم. وی ادامه کنار افراد دیگر داد: این کتاب، خاطراتی از شهید سیدمهدی لاجوردی یکی از یلان گردان زرهی است. به نظرم بزرگوار اسلام و نقشی که آن همام در معرفی اسلام دارد، به ما گوشرد می‌کند که اگر در برابر http://khabarresani.parsiblog.com/Posts/15/%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af+%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1+%d8%af%d8%a7%d8%af%3a+%d8%a7%d9%8a%d9%86+%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story