1

สารชีวภาพกำจัดโรคพืช Options

News Discuss 
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร การปนเปื้อนของยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ศัตรูพืชเอง ยังอาจเกิดความต้านทานต่อสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (อาการดื้อยา) ขึ้นได้ ซึ่งทำให้เกิดความต้องการสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดใหม่ หรือ อาจทำให้ต้องใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์เดิมในปริมาณที่สูงขึ้น ซึ่งวิธีหลังนี้จะยิ่งผลกระทบด้านลบแก่สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ[แก้] ปล... https://irvingy628usr3.blogsuperapp.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story