1

اقامت ترکیه زیر 18 سال منابع: google.com (Internet site)

News Discuss 
شما می توانید برای کلاس نهم پذیرش بگیرید و والدین شما هم همراه شما به کانادا بیایند، اما در اینصورت اجازه کار در کانادا را نخواهند داشت. با دریافت اجازه کار در ترکیه میتوانید برای یک سال اجازه کار بگیرید. با توجه به اینکه می توانید در چند سال https://chanceou8qm.blogkoo.com/eighteen-33866116

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story