1

پروژه زاگرس Things To Know Before You Buy

News Discuss 
ضلع شرقی دریاچه در مجاورت بام لند قرار دارد و یک فاصله تقریبا ۷۰۰ متری تا دریاچه چیتگر دارد. دفترچه های تجاری و مسکونی پروژه زاگرس از هم جدا شده است و واریزی ۱۵ متر تجاری ۳۱۵ میلیون تومان است و واریزی مسکونی ۷۲۵ میلیون تومان است. پروژه میعاد یک https://mysocialname.com/story13751467/the-best-side-of-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story