1

مفتول گالوانیزه و مبانی سیم گالوانیزه توضیح داده شده

News Discuss 
مفتول گالوانیزه یا مفتول سفید که در زبان انگلیسی به آن مفتول گالوانیزه می گویند از گالوانیزه کردن سیم سیاه به دست می آید.گالوانیزه فرآیندی است که در آن مفتول در برابر اکسیداسیون، سایش، خوردگی و زنگ زدگی مقاوم می شود. به عواملی مانند کیفیت پروفیل، وزن، ابعاد آن، شرکت https://sethaghi29629.blogdigy.com/2-28816058

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story