1

Not known Details About diaphragm seal pressure transmitter

News Discuss 
ฝาปิดแบบใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) ปลาย เบอร์ประแจ ยื่นออกมา เสื้อจราจร เสื้อกันฝน และ เครื่องมือจราจร ใส่บอร์เกจเข้าไปในรูที่ต้องการวัด โดยเอียงด้ามจับเล็กน้อย ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของก้านวัดทั้งหมดสัมผัสกับผนังของชิ้นงาน ค่อย ๆ ขยับบอร์เกจไปมา ปรับให้ก้านวัดอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน เครื่องเซาะร่องกรีดผนังและตัดหินอ่อน เชือกโรยตัว/เชือกกู้ภัย/เชือกปีนเขา เครื่องตบดิน... https://martinghjlg.blogscribble.com/14491778/เกจว-ดแรงด-นออกซ-เจน-secrets

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story