1

The 5-Second Trick For بهترین روانشناس

News Discuss 
در واقع نویسنده در این کتاب به ما نشان می‌دهد که چرا و چگونه ذهن ما اتفاقات را پیش بینی و و درباره اوضاع زندگی ما در آینده اشتباه می‌کند و به دلیل همین پیش بینی غلط، تصور زندگی در آینده برای ما سخت می‌شود. مثلا، روان­شناس بین فرهنگی تفاوت http://atromarket.ir/1401/05/14/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story