1

تخته سه لا چیست و چگونه مصنوع می شود؟

News Discuss 
برای جورواجور کنده های خوشبو که از درختان استوایی نیک دست می آیند (به قصد خاص از خانواده درختان )، برای نقش قهوهای سیاه بوده و یاخته آنها دارای رگههای تیرهتر میباشد، رزوود عرض میشود. قطعه چندلایه تواند بود از سختچوبها، نرچوبها ایا هیزم درختان استوایی سروده شود. ورق چندلایه https://bookmarkshut.com/story11083652/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%88%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story