1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
Psst ، 10 نوع گرسنگی وجود دارد! در اینجا نحوه کنترل آن آورده شده است سعی کنید یادداشت بردارید و آن چه را که می خورید، چقدر می خورید، وقتی غذا می خورید، احساس می کنید و چقدر گرسنه هستید، بنویسید. یک سری از بیماری ها وجود دارند که https://we.riseup.net/k4haaxi594

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story