1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
چرا به نظر می رسد سگ من همیشه گرسنه است؟ دبيركل، مقام بالاي سازمان ملل متحد و اداره كننده اصلي آن، نماد سازمان براي جهانيان، به ويژه به عنوان بهترين و شاخص ترين ميانجي و برقراركننده صلح بين المللي است. دبيركل توجه دنيا را به مسائل مهم جهاني، از https://list.ly/d5rnfyb689

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story