1

قاضی عثمان پاشا استانبول

News Discuss 
یکی از معروفترین، پرجمعیت و همچنین یکی از قدیمی ترین ترین مناطق بخش اروپایی استانبول، منطقه قاضی عثمان پاشا استانبول است در قسمت اروپایی شهر استانبول قرار دارد. غرب قاضی عثمان پاشا، منطقهء اسنلر، جنوب و شرق آن منطقه ایوب و شمالش منطقهء سلطان قاضی است. بر اساس آمارهای رسمی https://koobeh.net/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7-cula47

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story