1

ثبت شرکت

News Discuss 
یعنی شما می توانید به عنوان سهامدار یک شرکت، فردی خارج از هیات سهامداران یا هیات مدیره را به مدتی مشخص، به مدیرعاملی شرکت منصوب کنید و این فرد، سهامی از شرکت نداشته باشد. مگر اینکه شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از https://arthurqixk04837.nizarblog.com/8520983/not-known-facts-about-ثبت-شرکت-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story