1

شهرهایی همچون فرش که دقیق انداخته نشدهاند! - ایمنا

News Discuss 
دولت به مجرد اینکه از این حادثه اطلاع پیدا کرد به ستاد ارتش دستور داد یک مقداری کامیون یک مقداری جیپ یک مقداری نان به محل سانحه اعزام بشود و البته رفتند و روز بعد هم ساعت ۱۱ و ۱۲ رسیدند البته قبل از اینکه این دسته که از https://fatallisto.com/story144812/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story