1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� نکته‌ای که بایسکشوال‌ها را از دگرجنس‌گرایان متمایز می‌کند، تمایل همزمان این افراد به جنس موافق خود در کنار جنس مخالف است. نکته‌ای که باید در ارتباط با تفاوت بایسکشوال و هموسکشوال در نظر داشته باشیم، این است که افراد هم‌جنس‌گرا برای ما شناخته http://cruzcggx635.yousher.com/10-things-most-people-don-t-know-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story