1

شهر فرش: خرید جدیدترین محصولات فرش بهشتی تبریز سال 1400 ✔️

News Discuss 
و هنوز آتش بازار علافها حسابی زبانه نکشیده بود که در آن سر شهر، انبارهای حکومتی غارت شد و هرچه برنج و روغن و گندم و جو به دست مردم رسید، به یغما رفت. در دکانها را شکستند و هرچه تفنگ و تیر و کمان و گرز و سپر https://socialrus.com/story9157762/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story