1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست هنوز تحقیقات قطعی این مسئله را ثابت نکرده اما با این حال برخی متخصصان عامل ژنی را در این امر مهم می دانند. ممکن است بعضی افراد در دوره ای از زندگی شان، گرایش به مرد داشته باشند و در دوره ای دیگر به جنس زن رو https://hectorwumc719.simplesite.com/451531888

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story