1

طراحي موزه جوامع و هویت ها را از منظر تاریخ یهودیان منچستر بررسی می کند

News Discuss 
طراحي موزه جوامع و هویت ها را از منظر تاریخ یهودیان منچستر بررسی می کند. ساختمان کنیسه فهرست شده درجه 2* به طور کامل بازسازی و مرمت شده است تا هم به عنوان مصنوع زنده کنیسه اصیل اسپانیایی و پرتغالی و هم به عنوان یک فضای فرهنگی خیره کننده که https://telegra.ph/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story