1

ايده و کانسپت براي موزه همراه با نمایشگاه در زیرزمین خانه است. معرفی ساختار جدید

News Discuss 
ايده و کانسپت براي موزه همراه با نمایشگاه در زیرزمین خانه است. معرفی ساختار جدید به صورت هماهنگ ، چالش اصلی طراحی بود که به لطف اتصال شیشه ای و تنظیم ارتفاع غرفه بر روی قرنیز خانه به دست آمد. ساختمان جدید ترکیبی از عناصر معماری بنایی با مزایای یک https://telegra.ph/%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84%DA%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story