1

الانزاپین ۵

News Discuss 
تأثیر دخانیات بر اثربخشی داروها به همین دلیل این نظریه مطرح شده که مت فورمین در پیشگیری و درمان چاقی یا اختلال عملکرد متابولیک گلوکز در بیماران تحت درمان با الانزاپین می تواند به کار رود. پیشگیری از تکرار اختلال دوقطبی در مرحله میرایی است که در داروی توزیع اولیه https://ali081.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story