1

مدیریت هیجان

News Discuss 
هوش هیجانی چیست و چگونه می‌توان آن را تقویت کرد؟ محققان، عملکرد گروههایی که در زمینه هوش هیجانی بالا یا پائین بودند را تحلیل کردند. در آغاز مطالعه، عملکرد گروههایی که هوش هیجانی بالایی داشتند. به طور معناداری بیشتر از عملکرد گروههایی بود که هوش هیجانی پائینی داشتند و در https://ali081.blog.ir/1400/07/01/emotion-control-skill

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story