1

نظریه میان فردی هاری استک سالیوان

News Discuss 
تجربیاتی که قبلا تجزیه شده یا به طور گزینشی مورد بی توجهی قرار گرفته اند در یکی از این دوره های انتقالی وارد سیستم خود می شوند. تجربیاتی که به صورت گزینشی مورد بی توجهی قرار می گیرند، بیشتر در دسترس آگاهی قرار دارند و از نظر گستره محدودتر http://andreppwn764299.blogocial.com/--34881199

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story