1

خرید زمین در گالشکلام

News Discuss 
با افزایش تقاضا برای خرید زمین در چمخاله، پای معاملات ملکی به روستاهای اطراف چمخاله نیز باز شد. یکی از روستاهایی که اخیرا برای خرید زمین در چمخاله مطرح شده است روستای پیرپشته است. با اشباع نسبی خرید زمین در گالش کلام در حال حاضر شاهد چسبیدن گالش کلام به http://clayton0k12i.onesmablog.com/--35718665

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story