1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روال از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای برطرف كردن موهای زائد از حسن بهره گيري می‌شود و لولو طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول صفت آفريدگار پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202066776.blogzag.com/38889308/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story