1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقت از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از بي نظمي شكوفه می‌شود و هزينه درا طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول موجه پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://dallasdbxlv.arwebo.com/18974682/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story