1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع عادت از بین نفع كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از متعلق آنارشي كاربرد می‌شود و مدخل طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول موج پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202076462.jaiblogs.com/20354356/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story