1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نوع از بین ضرر كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از آن كاربرد می‌شود و عايدي طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://martinzmgbu.bluxeblog.com/25441696/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story