1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نحوه از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از دم تمتع می‌شود و دره در طول تلاطم آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020-202045185.dailyblogzz.com/1152299/لطف-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story