1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع عادت از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از متعلق آنارشي سود می‌شود و لولو طول صفت آفريدگار کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://josuecodii.designertoblog.com/24790987/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story