1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از نزاكت سود می‌شود و دروازه طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://damiennradm.affiliatblogger.com/44775214/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story