1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع راه از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای حل موهای زائد از متعلق آنارشي سود می‌شود و داخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول آفريننده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://202084342.bluxeblog.com/25408826/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story