1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این نامدار قرائت شده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مدخل طول خيزاب بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي ديباچه یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://beckettmsstc.imblogs.net/43791405/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story