1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير اول شخص مفرد مدتی بود که مداخله موهای زائد زنخدان شده بودم. راستش برای تاچند برج از ژیلت فايده ستاني می کردم اما واقع انگار ریش مردان، مجدد بخل می کرد و شخصيت ی ناخوشایندی داشت. مدتی اندوه به قصد پیشنهاد دوستان، سيستم اپیلیدی را برای رهایی از موهای http://2020-202095521.fireblogz.com/24767038/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story