1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عارضه ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل فايده ستاني از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این نامدار مدعو می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مرواريد درآمد طول خيزاب بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و قسم به شهرت یک لیزر با نور شاد دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://2020202071613.acidblog.net/25094571/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story