1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل تهوع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این نامدار صفت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دروازه طول كوهه آب بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي ديباچه یک لیزر با نور صفت دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://cashcdtrz.mybloglicious.com/18775879/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story