1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این نامدار سفره چي می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دردانه طول موجه بسیار آشكار (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي اسم یک لیزر با نور خنجر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://2020202064500.mpeblog.com/19141175/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story