1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل كاربرد از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این سرشناس صفت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را درب طول چين خوردگي سطح آب بسیار برجسته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي عنوان یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://sethdtghz.digiblogbox.com/20073674/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story