1

<h3><sturdy>تفاوت کنترلر با اینورتر و درایور</potent></h3>

News Discuss 
اینورتر و درایور عملی را انجام میدهند اما در مورد آن تصمیم گیری نمیکنند. کنترلر تحت شرایطی که از قبل برای آن تعریف شده، تصمیم میگرید که هر بار چه فرمانی به اینورتر و درایور بدهد تا آن ها با توجه به فرمان داده شده از طرف کنترلر عمل کنترل https://www.lianelectric.com/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story